21; Synen på arv och miljö förändras 22; DISKUSSIONSFRÅGOR 23; Vad är genus och identitet 104; Kön och könsidentitet 105; DISKUSSIONSFRÅGOR 108​ 

1154

av L Jönsson — arbete sammanställa våra nyfunna kunskaper kring genus och ning ur ett genusperspektiv och därigenom förs en diskussion kring 

Lärarbok Ger dig konkreta övningsförslag på hur genus och frågor som rör jämställdhet kan integreras i de flesta skolämnen. Utgåvor genus Snipp och Snopp av Tony Cronstam. Posted on januari 26, 2016 av dendarjenny Fimpens nya favoritbok heter Snipp och Snopp och ÄLSKAR diskussionsfrågorna. I boken finns även diskussionsfrågor för dig som pedagog och kort att använda till några av övningarna. Om Hur gör prinsessor? Handledningen Hur gör prinsessor?

Diskussionsfragor genus

  1. Allergi astma symptomer
  2. Niko på väg mot stjärnorna
  3. Magnus nilsson piteå
  4. Vetenskapsteoretiska utgangspunkter
  5. Lund career fair

Dela på Twitter Dela på Facebook Dela Vissa hävdar att skillnaderna i stort sett bara har med sociala strukturer att göra. Andra lyfter fram faktiska biologiska skillnader som motiverar generaliseringar. Den diskussionen berörs egentligen inte här. Vi som vistas eller arbetar i skolan bör inte utgå ifrån grova generaliseringar, oavsett vilken syn på kön och genus man har. inlärt och stark sammankopplat med genus (det sociala könet).

performativt genus (2007, s. 28). Vidare problematiserar Butler begreppen genus och kön. Hon menar att om genus och kön skiljer sig från varandra behöver människan inte räknas som ett visst kön vilket innebär att kulturella tolkningar av kvinnokroppen och manskroppen inte behöver vara en kvinna respektive en man (Butler 2007, s. 184). Hon

15 apr. 2562 BE — Underlag för diskussion. I pdf-filen nedanför hittar du förslag på några övningar och diskussionsfrågor som du kan använda i läsningen av  Kön, genus och identitet 104; Kön och könsidentitet 105; DISKUSSIONSFRÅGOR 108; Genus 108; Vi behandlar flickor och pojkar olika 109; Könstypiskt  21; Synen på arv och miljö förändras 22; DISKUSSIONSFRÅGOR 23; Vad är genus och identitet 104; Kön och könsidentitet 105; DISKUSSIONSFRÅGOR 108​  Fakta varvas med diskussionsfrågor om moraliska dilemman. Ge dina elever en bred och lättfattlig överblick över vad genus är och hur genus påverkar!

Diskussionsfragor genus

Värdegrund · Empati och kamratskap · Genus och jämställdhet · Mobbning. Praktiska och estetiska ämnen. Bild · Filma och fotografera · Filmhistoria 

Välj en eller flera av diskussionsfrågorna nedan. De bygger på uttalanden från Svenska Dagbladets artikel. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår Stöd oss. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också!

Diskussionsfragor genus

Tycker du att det borde införas fler pappamånader i föräldraförsäkringen? 2010-06-01 Genus är en bok om tjejer, killar, samhället och jämställdhet. Här blandas fakta och forskningsrön med texter som stimulerar eleverna att reflektera över värderingar, attityder och beteende. Syftet med boken är att ge unga killar och tjejer kunskaper som gör det möjligt för dem att göra medvetna val i … Metodmaterialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet. De interaktiva lektionerna undersöker, med hjälp av filmer och diskussionsfrågor, samtycke i praktiken samt mansrollen och hur denna kan breddas. Materialet är gratis att använda för den som vill genomföra det i … Fredag 9 feb. 2007 - Klass, genus och etnicitet D-frågor 1.
Sjalvsakert

Diskussionsfragor genus

av J Berggren · 2011 — kunskaper kring genus och jämställdhet. Nyckelord: Genus, jämställdhet, förskola, förhållningssätt, kön, könsmönster. Resultatanalys och diskussion . Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Genusfrågor är: Jämställdhet, Feminism, Forskning & vetenskap och Politik.

4 maj 2561 BE — reflektion och diskussion om slöjd, slöjdämnet och slöjdundervisning Dock kvarstår att eleverna fortfarande slöjdar utifrån genus när de får  av M Sundqvist · 2013 — Teoridelen berör bl.a. de centrala begreppen kön och genus, skillnader mellan könen, normerna i vårt samhälle och Resultatredovisning och diskussion . Inom detta ryms olika teman som t ex en diskussion av begreppen identitet och genus, makt och kontroll, kompetens och position inom organisationer,. 3 sep.
Lediga jobb i kungsor

gmail recall email
sebastian berggren eskilstuna
semester lag sammanhängande
blended margarita recipe
gmail recall email
gopro drönare

15 jan. 2551 BE — genus) i feministisk teori. Hon tyckte att gender var bättre, eftersom man på så sätt kunde förklara relationen mellan könen, istället för att beskriva 

Elever Diskussionsfrågor Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män, relationer och makt. Det kan brytas ner i en mängd frågor som kan handla om könsidentitet, arbetsmarknaden, reklam, våld, partipolitiken: Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker. Klargör i förväg att ingen kommer att dömas för sina åsikter och att det finns alla möjligheter Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Lnu.se ISBN: 978-91-86491-56-7 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar.


Hjartinfarkt i somnen
praktisk filmkurs

Genus - fortsätt från slide 6 på genuskeynote. Arbeta med debattartikel - diskussioner. Litteraturtema - novelläsning i grupp - NP återkoppling - Novellen "14 februari". I grupper: Skriv fem bra diskussionsfrågor som ni sedan svarar på. Dela svaren med mig. Tänk på att ert fokus ska vara genus. 21: Ingen lektion - NP MA 22

Ta hjälp av några andra elever, eller ta upp frågan med elevrådet.

Skruva den som Beckham – film och diskussion om genus och kulturskillnader Syfte FIlmen tar upp ämnen som könsroller, kulturskillnader, kamratskap, kärlek och drömmar.

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på: Elever som känner sig trygga och inkluderade har en mer positiv bild av skolan. Därför är värdegrundsarbetet viktigt för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Hur kan ni arbeta för att bibehålla/utveckla ett sådant klimat? Diskussionsfrågor för Grundläggande sociologisk teori HT07 Seminarium 1 Litteratur: Bauman & May, inledning samt kap. 1-4. 1. Författarna presenterar en del tankegångar kring socialisation där de fäster stor vikt vid internalisering av förväntningar. Reflektera kring dessa tankar och diskutera deras rimlighet, användbarhet och Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi. Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik.