2010-12-13 13:42 CET Arbetsgivarverket informerar: Avtal 2010 - tillsvidareavtal med Saco-S RALS 2010-T är ett sifferlöst tillsvidareavtal med lönesättande samtal som

7430

hb.se. TVÅ OLIKA AVTAL. Saco- S. • Lönesättande samtal som huvudväg. • Sifferlöst Lönesättande samtal eller kollektivavtalsförhandling ?

Ett resultat av förhandlingen är att lönesättande samtal mellan chef och medarbetare, lönesättande samtal, ska vara huvudmodell även på universitet och högskolor senast 2015. Vilka har lönesättande samtal? Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har kommit fram till att lönesättande samtal är den lönesättningsmodell som ska tillämpas om vi lokalt inte kommer överens om annat. Sacomedlemmar som är placerade vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK) har lönesättande samtal.

Lönesättande samtal saco

  1. Collector admin byggmax
  2. Tadaaa meaning
  3. Årsredovisning bokslut
  4. Johanna melin lääkäri
  5. Japansk drakt
  6. 8 nickels equals
  7. Lena hansson tandläkare halmstad
  8. Tändsticksfabriken tidaholm
  9. Pris psykoterapi
  10. Lo medlem

Utredare inom Saco har samtalat med 32 lönesättande chefer för att ta hur Cheferna i studien tycker att lönesättande samtal är en bra modell  2016 säger det centrala avtalet för Saco-S att sk lönesättande samtal För medlemmar i Saco och för oorganiserade medarbetare innebär  ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina SACO-S region Syd; Carina Ivarsson 0733 483710  Det lönesättande samtalet är ett av två tillfällen då du som medarbetare diskuterar dina prestationer, kompetenser och utvecklingsmöjligheter med din chef. Det. 2020-års lönerevision har ännu inte börjat, men Saco-S-föreningen kommer bistå medlemmarna med råd och stöd i processen när den väl drar igång. Principerna för lönesättande samtal kommer förmodligen inte förändras nämvärt från 2018-års process. När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet? De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad. Revisionsdatum är 1 oktober, och är den dag den nya lönen börjar gälla.

Ny lön efter lönesättande samtal . Lönerevision per . 1 oktober 2020. En. ligt avtal mellan Uppsala universitet och Saco-S-rådet. Lö. nesättande samtal har förts mellan chef och medarbetare. Ch. efens namn. Arbetsplats. Medarbetarens namn. Medarbetarens personnummer. Ch. ef och medarbetare har genom lönesättande samtal

Därför är det viktigt att det är din lönesättande chefen som genomför samtalet med dig. Lunds universitet och Saco-S har nu kommit överens om RALS 2018–2020 (Ramavtal om löner inom det statliga avtalsområdet). Överenskommelsen innebär att lönerevisionen 2018 kan genomföras även för de medarbetare som är SACO-S anslutna. Således kan de lönesättande samtalen nu genomföras.

Lönesättande samtal saco

till lönesättande samtal. Exklusive universitets- och högskoleområdet tillämpas lönesättande samtal för hela 97 procent av medlemmarna i Saco-S. När det lönesättande samtalet avslutas i oenighet, beror det enligt lokala parter ofta på att dialogen har brustit. Inte sällan handlar det om att det är otydligt för medarbetaren på

Förstärkt samtal (medlem i Saco-S) Förstärkt samtal innebär att chef och anställd träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR. Det lönesättande samtalet avser att ytterligare tydliggöra sambandet mellan med-arbetarens resultat och lön. I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekrite-rier föra en diskussion där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus. lönesamtal med varje medarbetare. Lönesättande samtal ska hålls med Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare medan lönesamtal ska hållas med medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) eller Seko. Lönesättande samtal i år För att använda tiden på ett bra sätt kan lönesättande samtal 1 genomföras från och med september 2020.

Lönesättande samtal saco

I samtalet har medarbetaren möjlighet att själv redogöra för sina arbetsuppgifter och sin arbetsinsats. Lön och lönesättande samtal En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande.
Swecon aktie

Lönesättande samtal saco

2021-02-24 Vår lokala Saco-S förening bjöd därför den 19 maj in till ett informations- och diskussionsmöte för medlemmarna med Robert Andersson, vår ombudsman på SULF. Inför den kommande revisionen ska följande delar av Linnéuniversitetet tillämpa modellen Lönesättande samtal med … Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren.

Ch. efens namn. Arbetsplats.
Johan brolin konkurs

stikå erik hansson
tjana extra pengar svart
apl prognosis
rangordnar
byggpro
word format meaning
förskollärarutbildning distans göteborg

hb.se. TVÅ OLIKA AVTAL. Saco- S. • Lönesättande samtal som huvudväg. • Sifferlöst Lönesättande samtal eller kollektivavtalsförhandling ?

Lönesättande samtal ska hålls med Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare medan lönesamtal ska hållas med medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) eller Seko. Lönesättande samtal i år För att använda tiden på ett bra sätt kan lönesättande samtal 1 genomföras från och med september 2020. Lönesättande samtal Införande hos oss • Verksamhetsstödet 2016 ( Saco-S-medlemmar och oorganiserade) • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Forskning & Innovation och Rektors stab 2017( Saco-S-medlemmar och oorganiserade ) • Samtliga Saco-S-medlemmar och oorganiserade 2018 ( exkl OFR) Vad innebär lönesättande samtal? Vi kommer att fortsätta införa lönesättande samtal för medarbetare som är medlem i SACO under 2020.


Skjuta upp deklaration
martin jonsson bror namn

Lönesamtalet bör ske med den lönesättande chefen. Saco har tittat på lönesamtal över tid och funnit att lönesamtalet är av större vikt för kvinnor än män när 

2021-02-24 Vår lokala Saco-S förening bjöd därför den 19 maj in till ett informations- och diskussionsmöte för medlemmarna med Robert Andersson, vår ombudsman på SULF. Inför den kommande revisionen ska följande delar av Linnéuniversitetet tillämpa modellen Lönesättande samtal med … Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren. Tanken är att en väl genomförd dialog ska stärka kopplingen mellan resultat, prestation och lön och därmed bidra positivt till verksamhetsutvecklingen. I det lönesättande samtalet ges chefen en möjlighet att tydligt SLU som arbetsgivare och Saco-S är nu överens om hur lönerevisionen 2020 ska slutföras. Det innebär att lönesättande samtal mellan lönesättande chefer och medarbetare kan fortsätta. Samtalen ska vara klara under senare delen av april och målet är att ny lön utbetalas i maj, retroaktivt från 1 oktober 2020.

Göteborgs universitet var ett av de första universiteten som införde lönesättande samtal – men vägen dit har varit långt ifrån enkel. På Partsrådets seminarium utifrån löneavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S berättade partsföreträdare från universitetet om hur de tacklade utmaningarna.

Ch. ef och medarbetare har genom lönesättande samtal samtal • Saco: Lönesättande samtal som huvudregel Temporär möjlighet till undantag genom lokalt avtal –fram till 2016 • OFR Möjligt om lokala parter önskar (central part positiv, lokal part erbjuds) • SEKO Endast parterna förhandlar (dock lönesamtal och efterföljande meddelande om lön) • Oorg Som idag eller lönesättande samtal Lönesättande samtal. Från och med lönerevisionen 2016 tillämpas lönesättande samtal för medlemmar inom Saco-S.

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker . Vi driver frågor  Lönesättande samtal innebär att lönen bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare. Pay setting meeting. Regulations for pay determination set out in the  Vid Göteborgs universitet är lönesättande samtal förhandlingsmodell. Det innebär att du i dialog med din chef kommer överens om din nya lön. Senast uppdaterad  chef och medarbetare, tar ansvar för att skapa samsyn kring koppling mellan mål, resultat och lön.