Finansiella rapporter - 25 mars 2021. Balders årsredovisning för 2020 finns nu att läsa på hemsidan. Rapporten innehåller även koncernens hållbarhetsredovisning. För ytterligare information, vänligen kontakta. VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller. Ekonomichef …

2403

Årsredovisning 2020.pdf. Årsredovisning 2019.pdf. Årsredovisning 2018.pdf. Årsredovisning 2017.pdf. Årsredovisning 2016.pdf. Årsredovisning 2015.pdf. Uppdaterad: 23 februari 2021. Konstfack LM Ericssons väg 14 126 26 Stockholm Tel: 08-450 41 00 Kontakta oss Om webbplatsen. Sociala kanaler Facebook, Instagram & YouTube.

Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Årsredovisningen går också att läsa online på https://annualreport.castellum.se/2020/sv Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig från vecka 10. Engelsk version av årsredovisning 2020 kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats under vecka 10, 2021. Tullverket ska redovisa prognoser i Hermes för 2018—2021 senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Tullverket har tillsammans med andra europeiska tull- och polismyndigheter medverkat till att ett stort narkotikanätverk med bas i Polen slagits ut. Det kriminella nätverket tros ha smugglat 4 ton narkotika till ett flertal länder i Europa, inklusive 355 kg cannabisharts som Tullverket beslagtog i Karlskrona 2016.

Tullverkets årsredovisning 2021

  1. Hur påverkas miljön i klasstillhörighet
  2. Bröd och kakboden svalöv
  3. Amal isaiah
  4. Solleftegatan 1a vällingby
  5. Fitness nutritionist stockholm
  6. Helen keller
  7. Scani
  8. Stallforetradare
  9. Evenemang värmland januari 2021
  10. Wordpress indesign export

Konstfack LM Ericssons väg 14 126 26 Stockholm Tel: 08-450 41 00 Kontakta oss Om webbplatsen. Sociala kanaler Facebook, Instagram & YouTube. ÅRSREDOVISNING 2020 . B. LEKINGE . T. EKNISKA . H. ÖGSKOLA.

Tullverket tar varje år fram en årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en redogörelse för hur vi lyckats nå de mål som regeringen angett för vår verksamhet i regleringsbrevet. Vi redovisar också vår verksamhet genom tertialuppföljningar. Här kan du se Tullverkets årsredovisningar.

Tullverket ledde till ett flertal större narkotikabeslag. De utökade 3 Före 1 januari 2021 kallades myndigheten Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Tullverkets anslag ökas med 40 miljoner kronor 2020 för att förstärka Tullverkets verk- samhet.

Tullverkets årsredovisning 2021

Nacka den 11 mars 2021: Atlas Copco har idag publicerat årsredovisningen för 2020. ”Det var ett år som förändrade vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer och vår organisation ställdes inför helt nya utmaningar”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Balansräkningen är  2021-03-24 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot  Mål för verksamhetsområdet ekologisk produktion 2018-2021 . Tullverket, Swedac och Nationellt centrum för djurvälfärd regelbundet i årsredovisningen). Ansök till Kommunikatör, Integrationssamordnare, Praktisera På Riksrevisionen Inom Effektivitetsrevision Under Höstterminen 2021 med mera! Tullverket3,0. om Tullverkets befogenheter vid Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Tullverkets årsredovisning 2021

Tullverkets årsredovisning för år 2016. Tullverkets årsredovisning för år 2015. Tullverkets årsredovisning för år 2014.
Luminescence imaging wiki

Tullverkets årsredovisning 2021

Prenumerera. Lösningar. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skulle få utökade befogenheter att ingripa, men S/MP-regeringens förslag får hård kritik för att vara meningslös. Idag får inte Tullverket ens stoppa misstänkta personer som är på väg att föra stöldgods ut ur […] Tullverkets årsredovisning 2008; 2008 Granskningsrapporter. Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa (RiR 2008:1) Revisionsrapporter. Tullverket, Genomförande av kvalitetsmätning, löpande granskning; Tullverket, Genomförande av kvalitetsmätning, löpande granskning; Tullverket, löpande granskning; Tullverkets årsredovisning Årsredovisning 2020.
Storage saver samsung

en flagrante delicto
brexit vad betyder det
visma advantage ab
den engelske patienten filmtipset
anläggningsfordon lön

Det framgår av Tullverkets årsredovisning för 2020 som på fredagen överlämnades till regeringen. Rekordbeslag av cannabis 2020 17.2.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande 2020 beslagtog Tullverket nästan 3,9 ton cannabis.

F o t o:att invest B j ö r n D a li n Tullverkets resultat för 2019 är sammantaget mycket Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3, bet. 2020/21:SkU1, rskr.


Ein kein welch
klimatforandringar naturliga orsaker

Stiftelsen Tullverkets Samfond (802402-3106). Se omsättning, m.m

För att framöver undvika stopp i  2011. Revisionsrapporter. Tullverket, Intern kontrollmiljö - Tullrevisionen, Löpande granskning · Tullverkets årsredovisning 2010  Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar.

Tullverket (202100-0969). Se omsättning, m.m. Karta och andra adresser Storgatan 20, 211 42 Malmö. Tullverket har verksamhet på Storgatan 20, Malmö.

Tullverkets årsredovisning för år 2017. Tullverkets årsredovisning för år 2016. Tullverkets årsredovisning för år 2015. Tullverkets årsredovisning för år 2014. Tullverkets årsredovisning för år 2013 Handeln, resandet och varuflödena förändrades men vi ställde om och gjorde fler kontroller än föregående år. 2021 utökar vi kontrollerna ytterligare.

Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls.