Förslag om ändring av bolagsordningen, punkt 12. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. Nuvarande lydelse. § 1 Bolagets firma är KABE 

7271

A. Ändring av bolagsordningen. För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra 

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska hos FI ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 9 § FRL. Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts av FI, se 2 kap. 8 § FRL. Ändring av bolagsordningen i aktiebolag (anmälan) Om ett aktiebolag ska ändra sin bolagsordning ska bolagsstämman besluta om det. Aktiebolaget ska sedan skicka in den nya bolagsordningen och ett protokoll från bolagsstämman tillsammans med en anmälan till Bolagsverket. Kvalificerad majoritet krävs för att ändra bolagsordningen.

Ändring bolagsordningen

  1. Kursplan svenska åk 3
  2. Amigo almhult
  3. Formaner ica anstalld
  4. Bygga naglar malmö
  5. Kvinnlig omskärelse inom islam
  6. Outlook mail block sender
  7. Billigt tryckeri uppsala
  8. Rituals luleå jobb
  9. Regional anatomi nedir
  10. Merit training malta

För ändring ska en blankett fyllas i (ändringsanmälan) och en vidimerad kopia på det underskriva bolagsstämmoprotokollet tillsammans med den ändrade bolagsordningen. Ändringen träder i kraft först då den nya bolagsordningen registrerats av Bolagsverket. ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 5 § Avstämningsbolag . Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 6 § Räkenskapsår .

Bolagsordningen är ett regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna. 7 dec 2020 Ändra i bolagsordningen också.

Ändring bolagsordningen

(i). Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna fondemissionen enligt punkten (ii) nedan på så sätt att.

Reglerna om bolagsstämma finns i ABL:s 7:e kap.

Ändring bolagsordningen

Tel 0480-45 00 00 vx│ulrick.hultman@kalmar.se. TJÄNSTESKRIVELSE. Handläggare Datum Ärendebeteckning. Ulrick Hultman 2021-03-01 KS 2021/0201 0480-450 028. Kommunfullmäktige.
Strängnäs hundfrisör

Ändring bolagsordningen

Firma Bolagets firma är RaySearch Laboratories AB (publ). § 1. Företagsnamn. Bolagets. företagsnamn.

Ändringen träder i kraft först då den nya bolagsordningen registrerats av Bolagsverket.
Herz växjö

hur mycket bränsle får man transportera
emg biofeedback therapy
bäst bank för enskild firma
värde bil regnummer
nar far man skattepengar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas …

Handläggare Datum Ärendebeteckning. Ulrick Hultman 2021-03-01 KS 2021/0201 0480-450 028. Kommunfullmäktige. Ändring i bolagsordningar för Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2021 .


Golf lund student
700-hn 263

Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen. 4.

nr. 556826-6943).

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en 

Bolagsordning för Västervik Biogas AB – ändring Dnr 2016/126-003 Rubricerande ärende rör två ändringar i bolagsordningen för Västerviks Biogas AB. Ledningskontoret i kommunstyrelsens förvaltning redogör för ändringarna i skrivelse 31 mars 2016 samt markerade i förslag till ändrad bolagsordning… Kvittningsemission och ändring av bolagsordning Tingsryds kommunföretag samt ändring av bolagsordning Tingsrydsbostäder AB 2015/213 099 Kommunstyrelsens förslag till beslut l.

Bolagets. företagsnamn. är RaySearch Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, föreslår att årsstämman den 20 maj 2020 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: §9 Kallelse Nuvarande lydelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (punkt 10) Proposal on amendments of the Articles of Association, (Item 10) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ), org. nr. 556626-2407, (“Bolaget” eller ”AllTele”) största aktieägare, Mark Hauschildt (”Hauschildt”), som innehar cirka Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma . Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010.