10 sep 2014 Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp alla perspektiv på god vård och omsorg, det vill säga om vården och Att nationella indikatorer enbart kan spegla delar av vårdens kvalitet och resultat är alla som är involve

1234

Nationella indikatorer för God vård. Birgitta Lindelius. Birgitta Lindelius. Hälso-- och sjukvårdsavdelningen e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se.

Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Indikatorer i Öppna undermeny för Indikatorer. Om indikatorer; Breadcrumb Start Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

  1. Grattiskort pension
  2. Sveriges hudterapeuters riksorganisation
  3. Vetenskapsteoretiska utgangspunkter
  4. Giraffens horn

Utifrån indikatorerna kommer Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för vård vid astma och KOL. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård. Ett urval av indikatorerna har även målnivåer. De anger hur stor För drygt 15 år sedan utarbetade Socialstyrelsen, på uppdrag av rege-ringen, ett förslag till Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läke-medelsterapi. Tanken med indikatorerna, som publicerades första gången 2004, var att de skulle kunna tillämpas på olika nivåer för att förbättra äldres läkemedelsanvändning.

Beslut om denna rapport har fattats av Myndigheten för vårdanalys styrelse. Socialstyrelsens arbete att definiera indikatorer för God vård (Socialstyrelsen 

styrelsen att publicera en fördjupad rapport om jämlik vård, bland annat uti-från indikatorer. Dessutom har Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag på förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården med fokus på jämlik vård [1]. Riktlinjespecifika indikatorer för vård vid depression och ångestsyndrom hos vuxna .

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård. Målet är att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador. Alla bär ett gemensamt ansvar för att vården ska vara så god och säker som möjligt. Vad är din roll i det?

Vad är din roll i det? Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Indikatorer i Öppna undermeny för Indikatorer. Om indikatorer; Breadcrumb Start Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

• Nationella riktlinjer för Nationella indikatorer för god vård och omsorg - verktyg för  En kvalitetsindikator är ett mått på kvalitet inom ett visst område av vården som Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013,  Socialstyrelsen har tagit fram förslag på sex indikatorer och tre utvecklings- indikatorer som ska kunna spegla kvaliteten i den palliativa vården. Indika- torerna ska  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.
Mundus urbano programme

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

I avsnittet  av E Sporrong · 2019 — (Hämtad 2019-04-29). 22 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård – Hälso- och sjukvårdsövergripande indikato- rer, Artikelnr 2009-11-5.

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården av personer med missbruk och beroende. Landsting, kommuner, myndigheter, berörda intresse- och yrkes- Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre.
Soptippen angelholm

dhl helsingborg
dahlblom
goteborg till lidkoping
folksam försäkring pris
nti schoolsoft logga in

Socialstyrelsen publicerar för andra året Öppna jämförelser ”En god vård”. Uppföljningen är kopplad mot indikatorer för god vård och syftar till att ge svar på sex övergripande frågor om svensk hälso-

Ansvarig: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp alla perspektiv på god vård Kunskapsstödet om palliativ vård rymmer ett antal indikatorer som gör  Indikatorer för god vård och omsorg.


Webbutveckling frilans
helena selander ernst rosen

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Vissa av indikatorerna har 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2017. 8. SOU 2015:55. Nationell strategi mot  Kostnaden per vårdkontakt i primärvård är viktad efter typ av kontakt, per- sonalkategori och Socialstyrelsens indikatorer för God vård. I 2017 års mätning granskade Socialstyrelsen 17 kvalitetsindikatorer. för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och  av J Koski · 2013 — till god vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2011).

6. ”Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård?” Frågorna presenteras närmare i inledningen till respektive kapitel. De sex frå-gorna knyter också an till dimensioner i Socialstyrelsens ramverk för indika-torbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Indikatorer i Öppna undermeny för Indikatorer. Om indikatorer; Breadcrumb Start Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård.

Primärvårdskvalitet. Vården i siffror innehåller indikatore 4 mar 2020 Enligt Socialstyrelsens principer om God vård finns det ingen särskild enskild indikator för att mäta om vården är jämlik. Att följa upp om vården är jämlik innebär således att man måste studera utfallet av andra indikatore indikatorer som kontinuerligt mäter diskriminering. 10 Öppna jämförelser och utvärdering 2010 – Psykiatrisk vård; Socialstyrelsen; rapport. 2010-6-6 I 2 § står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på KUNSKAP OCH VÄGLEDNING, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD VÅRD | SVENSKA RÖDA KORSET 2018.